FI

Projektista

Väestön ikääntyminen on pitkän aikavälin trendi, joka alkoi useita vuosikymmeniä sitten EU: ssa. Tämän seurauksena EU, tulevina vuosikymmeninä kohtaamaan lukuisia haasteita, jotka liittyvät ikääntyvän yhteiskunnan, joka vaikuttaa useita alueita (työmarkkinat, eläkkeet, säännökset terveydenhuollon jne.). Väestönmuutos ja rakennetta väestöstä korostuvat poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen väestörakenteen käyttäytymistä. Yksi kenttiä on, ja tulee olemaan vielä enemmän vaikuttaa väestön ikääntymisen tulevina vuosina, on terveydenhuoltojärjestelmä, ja siksi se on välttämätöntä (pitkän aikavälin vakaus terveydenhuoltojärjestelmän), että ihmiset ovat parhaat mahdollisuudet pysyä terveenä, ja pysyvät aktiivisina ja riippumattomia kuin ne vanhenevat. Yksi keskeinen rooli tässä työssä osoitetaan hoitajille ja siksi on tärkeää valistaa heitä ja opiskelijoiden keskuudessa hoitotyön, koska ne edustavat tulevaisuutta tämän ammatin.


Näiden seikkojen perusteella, kumppanuus neljä korkeakoulujen muodostettiin. Osallistuvat laitokset ovat:

 - College of Nursing Celjessä, Sloveniassa (koordinoiva organisaatio);

- Medical University of Lublin, Puola;

- Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Suomen ja

- Cooperativa de La Superior Politecnico e Universitário - CESPU, PortugaliNämä laitokset ovat asettaneet tavoitteeksi edistää tämän alan, ja eri hanketoiminnan yrittää tehdä eroa ja nostaa tietoisuutta ikääntymisen hyvin ja pysyä aktiivisena saamme vanhempi. Tämän tavoitteen mielessä, kumppanuutemme onnistuneesti sovellettu Erasmus + tarjous, Avaintoiminto 2: Strategic Partnerships korkeakoulutuksessa ja toteutti hankkeen terveiden elämäntapojen hyvään vanhuuteen (HLAW).

HLAW on innovatiivinen projekti, jonka kautta olemme pyrkineet:

- Lisäksi kouluttaa, harjoittaa, aktivoida ja tietoisuutta opiskelijoiden hoitotyön alalla terveiden elämäntapojen vanhusten ja aktiivista ikääntymistä.

- Osallistutaan nosti tietoisuutta ikääntyneiden ja lisäävät terveysosaamisen parantamiseksi elämänlaatua sekä heidän terveyttään.

- Auttaa vanhuksia toiminto aktiivisina yhteiskunnan jäseninä, ja auttaa heitä pysyä aktiivisena yhteiskunnassa mahdollisimman pitkään.

Tämä hanke tarjoaa kansainvälisen ja monialaisen (hoitotyön, lääketieteen, sosiologian, psykologian, fysioterapia, sosiaaligerontologia ja toimintaterapia) lähestymistapaa, jossa korostetaan terveiden elämäntapojen merkitystä hyvässä vanhuudessa.Kaksi tärkeintä kohderyhmät, jotka olivat mukana hankkeen toimintaan, olivat hoitotyön opiskelijat ja vanhukset. Lisäksi näiden kahden, projektin osoitettu myös korkea-asteen opettajien ja tutkijoiden ja muiden asianomaisten osapuolten, jotka halusivat hankkia ja jakaa tietoa, ideoita, käytännön kokemusta ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä alueilla tarkasteltavana eri toimielimissä (erityisesti korkeakoulut ), ja eri maissa.Yhteydessä hankkeen kaksi intensiiviohjelmat (kesä-) on toteutettu College of Nursing Celjessä. Ensimmäinen Kesäkoulun pidettiin 25 toukokuu asti 05 kesäkuu 2015, ja toinen pidettiin 23 toukokuu kesäkuuhun 3rd, 2016 Tällä kesäyliopistoihin me mahdollisti aktiivista osallistumista 36 ulkomaisia ​​opiskelijoita ja 22 ulkomaisten korkeakoulujen opettajien sekä 18 opiskelijoiden ja 8 korkeakouluopettajien College of Nursing Celjessä. Osana intensiivisen ohjelman opiskelijat pystyivät:- Vahvistus uutta osaamista, ideoita ja kokemuksia ja jakaa niitä kotimaisten ja ulkomaisten opiskelijoiden ja luennoitsijoiden,

- Osallistua aktiivisesti toteuttamalla työpajojen ja tehdä kenttätyötä,

- Seurustella vanhusten ja nostavat tietoisuutta terveiden elämäntapojen

- Vahvistamaan monikulttuurisia taitoja.Tärkeä osa projektia koostui erilaisista tutkimustoimintaa, joka mahdollisti opiskelijat kriittisesti ja analyyttisesti tutkimus kentän avulla korkeakoulutuksen opettajien ja vertailla ja jakaa tietoa, ideoita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä osallistujien ja osallistuvat maat.

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimustoiminnan keskityimme kirjallisuuden tarkastelun terveyslukutaitoa ja liikunnan vanhusten osallistuvissa maissa. Olemme myös suoritettu tarkastelu nykytilanteen ja yrittänyt löytää esimerkkejä hyvistä käytännöistä tällä alalla. Tämän vaiheen asetimme teoreettiset perusteet seuraavaa vaihetta varten tutkimustoiminnan joka toteutettiin samaan aikaan kaikissa neljässä osallistujamaiden lokakuu 2015 asti päivänä kesäkuuta 2016.Tärkein Projektin tulokset olivat / ovat:

- Uusi Web-portaali, joka on omistettu terveysosaamisen vanhusten kaikilla kielillä osallistujamaista

- 5 uutta vapaaehtoista koehenkilöistä,

- Suositukset lisätyötä alalla terveiden elämäntapojen vanhusten,

- Suuntaviivat eettisen käyttäytymisen vanhusten,

- Suuntaviivat uusien ohjelmien terveiden elämäntapojen vanhusten

- DVD kuvamateriaalia fyysisiä harjoituksia (ohjeet ja suositukset) kaikilla kielillä osallistuvien maiden sekä Englanti,

- Esite, jossa kaikki tärkeimmät hankkeen tuloksia, suositukset ja ohjeet on koottu.

Sen lisäksi, että hanke vaikutti myös:

- Lisääntynyt terveiden elämäntapojen lukutaidon vanhusten

- Tietoisemmiksi tämän temaattisen jätetty,

- Vahvistamaan kumppanuutta kumppanioppilaitosten,

- Suurempi laatu opetuksen ja oppimisen,

- Suurempi kansainvälinen opiskelijoiden ja luennoitsijoiden.